Queer teori for begyndere

Queer er et ret nyt begreb, og queers kan være ret anmasende og opmærksomhedskrævende, fordi de har en ide om, at det ville være federe for alle, hvis de havde en lidt mere queer indstilling til sig selv og andre. Denne tekst er skrevet som en slags introduktion til queer tænkning og kan måske også være inspirerende for folk, der i forvejen har tænkt lidt i de baner.

ting tings

Med et akademisk udtryk er queer en social-konstruktivistisk tilgang til køn og seksualitet. Det betyder, at de kønsroller og definitioner af seksualiteter (primært heteroseksualitet og homoseksualitet), vi har nu, er nogle begreber, som er blevet skabt af samfundet og kulturen, og som altså også kan nedbrydes og skabes på nye måder. Der er en hel masse uskrevne regler om, hvordan kvinder og mænd er, og det skal vi se på senere i denne tekst. Mange queers mener, at alle disse uskrevne regler er samfundsskabte og altså ikke har noget at gøre med hverken biologi eller med at ’sådan er det bare.’ Der er også nogle ideer om, at det er naturligt og sundt at være monogam (dvs. kun have en partner af gangen i modsætning til polygami, hvor man har flere partnere), eller at hvis man er homoseksuel, så er man det hele tiden og hele livet. Man kan evt. være biseksuel, men det har mange også svært ved at forstå. Hvis man er queer, er monogami også noget af det, man kan stille spørgsmålstegn ved, ligesom der ikke er nogen grund til at tro, at man ikke kan være forelsket i en dreng den ene dag og en pige den næste.

Og lad mig så bare sige med det samme, at i og med at queer er et nyt begreb, er der stadig uenighed om, hvad det præcis dækker over. Jeg er ikke selv vanvittigt teoretisk, men skriver mere ud fra en aktivistisk, praktisk tilgang til emnet.

Queer handler om at nedbryde skellet mellem mand og kvinde. Ligesom de fleste i vores tid gerne vil prøve at undgå at se folk som hvide eller sorte, men i stedet bare se dem som mennesker, så vil queers gerne undgå at se folk som først og fremmest kvinder eller mænd, men i stedet bare som mennesker. Hvis man kan nå dertil, vil det nemlig ikke være underligt, når man møder en kvinde, der godt kan lide at være beskidt og arbejde med en motor eller en mand, der elsker andre mænd. Og hvis man ikke synes, det er underligt, slipper personen for at forsvare sig selv og sine præferencer. Der vil ikke længere være en million uskrevne regler om, hvad man må eller ikke må, bare fordi man har det ene eller andet biologiske køn. Hvis man kan nedbryde de fleste af de regler, vil man også kunne udrydde diskrimination mod kvinder og mennesker, der skiller sig ud fra den heteroseksuelle norm.

Det kan være lidt svært helt at forstå det, for det er et meget radikalt brud med en måde at tænke på, som vi er opdraget til at acceptere som selvfølgelig. Derfor har jeg lavet en model, som kan hjælpe med forståelsen. Det er vigtigt at sige, at den model ikke holder, hvis man går længere ind i queer diskussioner, og at der er mange ting, den ikke giver svar på, men den giver et meget fint billede af, hvad det er, der er fidusen ved queer tænkning.

model

Fire kønsroller
Når man bliver født, kan ens forældre med det samme se, om man har en lille diller eller en lille kusse. Og så går der straks en socialisering i gang. De maler værelset lyserødt eller lyseblåt, køber dukker eller biler, kalder barnet ’prinsesse’ eller ’frækkert,’ osv.

Der er traditionelt to køn med tilsvarende kønsroller: mand og kvinde. Og alt afhængig af det biologiske køn, socialiseres man til enten det ene eller det andet.

prezzy

Manden er først og fremmest karakteriseret ved, at han elsker kvinder, ligesom far elsker mor. Dernæst har han en masse typiske kvaliteter: beslutsomhed, overblik, handlekraft, råstyrke, tavshed, aktiv, dominerende, forsørger sin familie, god til teknik, drikker hellere kaffe end te, men hellere øl end kaffe, skal have den største bøf, klæder sig praktisk, har kort hår og korte negle, bevæger sig funktionelt osv. Der er normer for alt fra mad- og drikkevaner, bevægelsesmønstre, valg af uddannelse, fritidsinteresser, job og påklædning til, hvordan man forholder sig til andre mennesker.

kvinder

Kvinden er først og fremmest karakteriseret ved, at hun elsker mænd, ligesom mor elsker far. Dernæst har også hun en masse kvaliteter: omsorgsfuld, forfængelig, kærlig, ydmyg, passiv, god til at udtrykke følelser, skønhed, trofast, spiser ikke for meget og kun i små bidder, bevæger sig yndefuldt, går klædt på en måde, så det fremhæver hendes skønhed gennem fx højhælede sko, langt hår, lange negle, smykker, sminke osv. Også for kvinden er der normer for erhvervsvalg, madvaner og påklædning.

Men for nogle mennesker sker der på et tidspunkt det, at de opdager, at det mest grundlæggende ved den kønsrolle, som de forventes at udfylde, ikke kan udfyldes af dem: de elsker mennesker af deres eget køn!

De heteroseksuelle kønsroller er defineret ved, at de er hinandens modsætninger, sådan at de passer sammen i par, så et kærestepar kan udfylde alle de praktiske opgaver, der er i et hjem: manden kan reparere ting, og kvinden kan sy og lave mad, manden kan gå på arbejde, og kvinden kan passe børn. Det er en praktisk ordning, der er god til at gøre folk lykkelige. Det er nemt at følge et mønster, hvis man passer ind i det. Der er bare den hage ved det, at hvis man falder udenfor normerne, falder systemet fra hinanden. Det kan ske på et individuelt plan eller på højt plan i et helt samfund. Det begyndte fx at ske, da kvinderne også ville ud på arbejdsmarkedet i 60’erne. Det var med til at starte kvindekampen, fordi kvinder blandt andet fandt ud af, at hvis de kunne forsørge sig selv, var de ikke afhængige af deres mænd, men frie. Og det sker på det individuelle plan, hver gang en person springer ud og konfronterer den rolle, som personen forventes at leve op til.

På den måde falder hele ens kønsrolle til jorden, når man opdager, at man er det, som de kalder homoseksuel. Med tiden er der blevet dannet to nye kønsroller, som skal råde bod på det problem: bøsserne og de lesbiske.

dykes on bikes

For den lesbiske gælder det altså først og fremmest, at hun elsker kvinder. Dernæst følger en masse kvaliteter, som ofte ligner dem, der lægger sig til manden: hun er muskuløs, aktiv, dominerende, højrøstet, drikker hellere øl end kaffe, god til teknik, praktisk klædt osv.

triplets

For bøssen gælder det først og fremmest, at han elsker andre mænd. Dernæst er han forfængelig, hysterisk, intrigant, promiskuøs, følsom, yndefuld, klædt på en måde, der fremhæver hans skønhed osv.

En vigtig del af disse kønsroller er, at de er konstante. Fødes du som biologisk mand, forventes du at leve op til de dertil hørende mønstre hele tiden og hele livet.

Det kan måske synes underligt, at jeg begynder at optegne kønsrollerne og rubricere kønnene og beskrive, hvordan man skal være, hvis man er det ene og det andet, når mit ærinde er at nedbryde kønnene. Men jeg tror, at det er vigtigt, at anerkende, hvor vi er nu og starte frigørelsen, der hvor vi befinder os, i stedet for at tale ud fra en utopi om, hvordan vi gerne ville have det. Samtidig er kønsrollerne så fastgroede og naturlige for os, at de kan være svære at få øje på. Og hvis man skal gå ind i en behandling af dem, er det nødvendigt, at man kender dem og kan udpege, hvornår noget er personlighed, og hvornår det er en del af en kønsrolle, som man ikke selv har valgt og gerne ville have været foruden. Endelig er de fire kønsroller netop udgangspunktet for den model, som jeg vil præsentere nu.

Forklaring på modellen
På modellen er der fire punkter eller poler (lesbisk, kvinde, mand og bøsse) og tre felter (1,2 og 3). De fire punkter skal netop forstås som poler.

Man kunne skrive side op og side ned i et forsøg på at beskrive de fire kønsroller og forklare, hvorfor de ser sådan ud, men det er ikke ideen her. Ovenfor har jeg forsøgt at skrive nogle af de mere karakteristiske ting ved hver af de fire poler. Du kan selv iagttage dig selv eller folk omkring dig for at fylde yderligere på. Og det kan være en god øvelse. Hvis man vil frigøre sig fra sit køn, bliver man nødt til at starte med at undersøge, hvad man præcis vil frigøre sig fra, og det kan du bedst selv vurdere.

av av

Pointen er altså, at når man fødes, målrettes ens opdragelse, socialisering og senere ens egne ønsker mod en af de to poler ”mand” eller ”kvinde” afhængig af det biologiske køn. På et tidspunkt sker der måske det skift, at du opdager, at du er homoseksuel, og så ændrer du retning og retter dig mod en af polerne ”bøsse” eller ”lesbisk.” Eller du finder ud af, at du er det, de kalder transseksuel og retter dig nu mod den modsatte af de to kønsroller end den, der konventionelt passer til dit køn. Det er udgangspunktet for modellen og denne diskussion.

Det er meget lidt queer, at man retter sig mod disse poler. For selvom de forskellige kønsroller er ved at bløde meget mere op nu, end de var for 50 år siden, så er der stadig virkelig mange ting, man ikke selv får lov at være herre over, når man identificerer sig selv som en ud af fire muligheder.

Det, der ændrer modellen og fuldstændigt river tæppet væk under kønsrollerne, er, hvis man indfører mobilitet i modellen, således at man hele tiden kan bevæge sig rundt i to af de tre felter, mellem tre poler.

Som biologisk kvinde kan man bevæge frit i felt 1 og 2, som bio-mand i felt 2 og 3. Felterne 1 og 3 handler om, hvor ens seksualitet retter sig hen. Den ene dag er man måske tættere på den ene pol, den næste dag tættere på den anden. I felt 2 handler det om kønsrollen. Man kan sagtens sidde fast på et punkt i årevis, man kan endda sidde fast i en af polerne. Man kan imidlertid også skifte position flere gange på en dag, til en fest, eller mens man boller. Men det afgørende er, at man har muligheden for at bevæge sig og flytte sig i forhold til sig selv, hele tiden og hvorhen man har lyst.

lesbian?

En biologisk mand kan ligge fast på polen ”kvinde” og er således det, vi kalder transseksuel. Han kan imidlertid også vælge den pol for en aften, eller lægge sig lige midt i felt 2 og være noget midt mellem mand og kvinde. Mulighederne er uendelige, og det er min erfaring, at hvis man kan lave det skift inde i hovedet på sig selv, sit køn og sin seksualitet, så kan man komme til at få et meget større og friere liv. Simpelthen fordi man får et større felt at udfolde sig på og mange flere handlemuligheder.

Prøv dig frem. Prøv at kigge på modellen og placere dig selv og dine venner i den. Prøv at undersøge, om du nogle gange flytter dig. Og vær opmærksom på, at modellens formål mest er en øjenåbner. Det er ikke meningen, man skal bruge den til alt muligt i lang tid, men den kan være god til at åbne øjnene for det skift, som kan være en forudsætning for en mere queer tænkning.

At udvide det personlige rum – et eksperiment
Ofte kan det være nyttigt og lærerigt at gå til ekstremer i disse sammenhænge. Ligesom de fleste mennesker har en grundstemning i forhold til deres humør, det kan være tungsind, livsglæde, flegma, bitterhed eller andet, som bliver en stor og fast del af deres personlighed, oplever de fleste også, uanset hvor queer de så måtte være, at de hører mest til på et eller andet punkt i modellen. Mange mennesker hævder, at de da er åbne for at prøve at være sammen med en af deres eget køn, hvis de lige pludselig skulle møde den rigtige, men de er nu engang mest til det modsatte køn. Eller mange mænd kan godt se, at det da er godt nok at kunne græde eller tale om deres følelser, sådan som kvinder kan, men i bund og grund er det bare ikke naturligt for dem (som individer ikke som mænd). Og det er også helt ok.

ulrike

Det er normalt og helt i orden, at man føler sig tilpas i en statisk position og ikke har lyst til at gøre ting, som føles unaturlige for en. Imidlertid kan man udvide det felt, som føles naturligt for en, og derved udvide sine muligheder og gøre sit liv større og friere, ved at gå til ekstremerne ind i mellem.

Selvom man er født som en mand og godt tilfreds med det og føler sig tilpas i den mandlige kønsrolle og elsker kvinder, kan man, måske bare for en nat, klæde sig ud som en kvinde. Og gøre det, som kvinder normalt gør (se beskrivelsen af den kvindelige kønsrolle ovenfor). Det vil sandsynligvis ikke føles særligt behageligt eller føles naturligt. Men man vil blive opmærksom på en hel masse ting, som man aldrig vil kunne se, hvis man ikke aktivt og konkret udfordrer sig selv, men bare sidder og tænker over det og læser om det. Når man dagen efter vågner op ”som sig selv” vil man have en vanvittig mængde nye erfaringer at trække på, som man på ingen måde kan læse eller diskutere sig til. Man vil måske

Queer teori er bedst
Den store styrke ved queer tænkning er forståelsen for, at undertrykkeren også er undertrykt i sin rolle som undertrykker. For det er rigtigt, at der er et magthierarki, hvor mænd undertrykker kvinder og heteroseksuelle undertrykker homoseksuelle. Men mændene er også undertrykte af den forventning, der er til, at de er mænd på en bestemt måde. Og de heteroseksuelle er undertrykte for så vidt, at de ikke kan forlade rollen som heteroseksuel, end ikke for en nat. Så mange mænd går gennem hele livet uden nogensinde at opleve en anal orgasme. Det lyder sindssygt, men det er sandt. Det er heteroseksuel selvundertrykkelse.

På den måde viser queer tænkningen os, at vi alle sammen er undertrykte af et tankesystem. Dette tankesystems indbyggede hierarki gør så, at nogle af os bliver undertrykt i mere end en forstand, men det vigtige og bemærkelsesværdige er, at vi alle sammen har noget at vinde ved at nedbryde strukturerne, mænd som kvinder, heteroseksuelle som homoseksuelle. Og på den måde er det også ok, at være en ’rigtig mand’ så længe det ikke indebærer, at man er homofobisk og kvindeundertrykkende, naturligvis.

Det er, efter min mening, den største fordel ved en queer tilgang til køn og seksualitet, fordi det gør ”os-og-dem”-tænkningen mindre betydningsfuld, selvom man selvfølgelig ikke må glemme de hierarkier, der stadig er blandt os.

Mere begynder teori, ja ja:

http://modkraft.dk/spip.php?article8334

http://www.queer.dk/queer-teori